Kvalitet til riktig pris
Hva er TPMS?
TPMS er et elektronisk integrert overvåkningssystem for dekktrykk i kjøretøy. Systemet gir automatisk og direkte visning av trykktap i ett eller flere dekk som varsler i displayet når problemet opptrer.

Hensikt
- Øke kjøresikkerheten og redusere ulykker; feil dekktrykk vil øke bremselengden og påvirke kurveegenskapene, og dekkene kan overopphetes.
- Redusere drivstofforbruket pga. ikke optimalt dekktrykk.
- Redusere CO2-emisjon og dekkslitasje pga. forhøyet rullemotstand.

Fordeler
- Problemer med dekktrykket blir meldt til bilføreren med en gang.
- Problemene kan behandles tidlig.
- Manuelle lufttrykkontroller er ikke nødvendigeTidsmessige reguleringer for utrusting med en TPMS RDKS
1. Siden 1. november 2012 må alle nye typegodkjente biler og bobiler i EU være utstyrt med et TPMS.
2. Fra 1. november 2014 må alle biler og bobiler med førsteregistrering være utstyrt med et TPMS.
 
Hvilke evner må et TPMS ha?
Allerede når kjøretøyet produseres må et direkte eller indirekte TPMS være integrert; senere installering er ikke forskriftsmessig.

Egenskaper iht. EU-lovgivning:
- Varsling ved trykktap i et enkelt dekk (innen 10 minutter):
- 20% mindre enn driftstrykk (Pvarm) ved 1,5 bar
- Detektering av trykkfall ved hastigheter mellom 40 km/h og kjøretøyets maksimale yteevne
- Dataoverføring med 434 MHz